Posadzka w wielopoziomowym parkingu

27 kwietnia 2021

Oto jedna z naszych najnowszych realizacji: garaż wolnostojący w miejscowości Brwinów. Licząca 5 tys. m2 posadzka została wykończona systemem Siconofloor CarPark. Skąd taki wybór? Wyróżnikiem grubowarstwowego, uelastycznionego systemu parkingowego na bazie barwionej żywicy poliuretanowej jest zdolność mostkowania rys.

Ten parking, jak i jemu podobne, powstające na obrzeżach wielkich miast mają za zadanie promocję komunikacji miejskiej oraz ograniczenie ruchu w centrum aglomeracji. Z tego powodu stawia się im wysokie wymagania dotyczące walorów użytkowych. Mają one nie tylko zapewnić ochronę przed warunkami atmosferycznymi, wandalizmem, kradzieżą, ale przede wszystkim zapewnić miejsce do parkowania. Posadzka w takim miejscu powinna charakteryzować się podwyższoną elastycznością, bardzo wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną, stanowić trwałe zabezpieczenie przed nasiąkaniem cieczami oraz redukować hałasy związane z ruchem pojazdów.

Wszystkie te wymagania spełnia Siconofloor CarPark, a dodatkowo zgodny jest z niemieckimi normami OS 11a i OS 11b. Do zalet systemu należy dodać również: możliwość regulacji grubości warstwy, sprężystości, a także stopnia antypoślizgowości.

Wymienione wysokie parametry systemu Siconofloor CarPark zapewniają odpowiednio dobrany układ warstwy, na który składają się:

Siconofloor GF-E – żywica epoksydowa stosowana jako warstwa gruntująca (alternatywą jest Siconofloor GW-E – w przypadku wilgotności betonu do 7% wagowo);

Siconofloor PU SB – żywica poliuretanowa stosowana jako warstwa zasadnicza lub zamykająca;

Siconofoor Elastan – elastyczna membrana poliuretanowa;

– Siconofloor PU SB UV – odporna na promieniowanie UV żywica poliuretanowa stosowana jako warstwa zamykająca;

– Piaski kwarcowe.

Podczas aplikacji systemu (mogą dokonywać jej przeszkolone ekipy wykonawcze) powinno używać się sprzętu zabezpieczającego oczy, drogi oddechowe oraz skórę. Natomiast w przypadku jeśli prace dokonywane są w zamkniętych pomieszczeniach

 

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego