Posadzka odporna na ścieranie

2 czerwca 2021

Posadzki przemysłowe na przestrzeni lat, w których są użytkowane, poddawane są stałym obciążeniom. Z tego powodu jednym z ważniejszych parametrów, jakim powinna się charakteryzować wykończona powierzchnia jest odporność na ścieranie. Jak ją zbadać? Nasze posadzki poddajemy testom w metodologii BCA wg EN13813, oznaczona symbolem „AR” (z ang. „Abrasion Resistance”).

Obiektu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz segmentem socjalno-biurowym, w którym posadzkę wykonano w technologii DST (dry shake topping)

W każdym obiekcie, po upływie ok 2 miesięcy od zakończenia realizacji istnieje możliwość przeprowadzenia badania ścieralności posadzki. Polega ona na poddaniu posadzki obciążeniom symulującym ruch twardych kół. Powierzchnia obiektu dzielona jest na sektory i w każdym z nich dokonywana jest próba. Wykonuje się ją poprzez tarcie (ruch wirowy) 3 kół z prędkością 180 obrotów na minutę po powierzchni posadzki. Jeden cykl badawczy odpowiada ok. 25-letniemu zużyciu powierzchni (2850 obrotów) i jest możliwie jak najbardziej zbliżony do rzeczywistych obciążeń występujących podczas użytkowania posadzki przemysłowej.

Po zakończeniu cyklu, na powierzchni posadzki widoczny jest okrągły ślad. Następnie w ośmiu punktach powstałego okręgu, za pomocą mikrometru dokonywane są pomiary zniszczenia warstwy wierzchniej. Wynik pomiaru w konkretnym punkcie liczony jest jako różnica odczytu przed i po pomiarze. Końcowy wynik stanowi średnią arytmetyczną z ośmiu pomiarów i znajduje odzwierciedlenie w klasach odporności na ścieranie BCA: AR0,5 / AR1 / AR2 / AR3 / AR4 (od ekstremalnej wysokiej do średniej odporności na ścieranie).

Badanie dokonywane metodą BCA wg EN13813 w obiekcie o powierzchni 45 tys. m2 zlokalizowanym w Zabrzu.

Na załączonych zdjęciach badanie dokonywane było w obiekcie o powierzchni 45 tys. m2 zlokalizowanym w Zabrzu. Posadzkę obiektu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz segmentem socjalno-biurowym wykonano w technologii DST (dry shake topping). To gotowa do użycia, sucha posypka do utwardzania nowych powierzchni betonowych zawierająca wyselekcjonowane, twarde kruszywa kwarcowe, bardzo twarde kruszywa metaliczne, wysokosprawne modyfikowane spoiwo cementowe oraz pigmenty i inne specjalne dodatki. Naniesiona na świeży i zatarty beton tworzy gładką, twardą oraz odporną na ścieranie warstwę.

Ścieralność posadzki można zbadać również metodą Boehmego. Wymaga ona jednak przygotowania próbek i ich analizy w laboratorium. Metoda BCA ma więc wielką przewagę: pomiary dokonywane są bezpośrednio na powierzchni posadzki – co znacznie skraca czas oceny parametrów.

 

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego