Способствующие затвердеванию посыпки

Sicon S100

Минеральная посыпка-упрочнитель для бетонных полов с легкой нагрузкой.


Sicon S1

Минеральная посыпка-упрочнитель для бетонных полов со средней нагрузкой.


SICON S2

Кору ндная посыпка-упрочнитель для бетонных полов с высокой нагрузкой.


SICON S3

Корундно- металлическая посыпка-упрочнитель для бетонных полов с высокой нагрузкой.


Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego