Материалы для расширительных швов

KD240

Полиуретановая дилатационная масса.


PDS 25

Препарат для грунтования бетонных кромок деформационных швов.


Sicord

Полиуретановый дилатационный профиль.


Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego