aktualności

Дофінансування

16 Липня 2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: Sicon Polska Sp. z o.o. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

Termin składania ofert: 19.05.2016

Link poniżej zawiera zapytanie ofertowe, jak również załączniki do zapytania.

 

Pobierz

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Под Борем 22Б, 36-060, Глогув-Малопольський біля Жешува

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego